У виданні здійснено огляд законодавства з копмлексного регулювання сфери обороту віртуальних активів, у тому числі щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення двадцяти чотирьох країн світу.

Даний огляд буде корисним як суб’єктам державного фінансового моніторингу, так і установам, які планують займатися наданням послуг у сфері обороту віртуальних ак­тивів. Банкам та окремим небанківським фінансовим установам також варто звер­нути на нього увагу з огляду на те, що вони є потенційними фінансовими шлюзами, які будуть поєднувати постачальників відповідних послуг із їхніми клієнтами, а з набранням чинності Закону України «Про віртуальні активи» (від 17.02.2022 р. №2074-IX), роль вказаних фінансових посередників може суттєво посилитися.